Formelle krav:

 • Du skal være fyldt 24 år for at kunne uddanne dig til kørelærer.

 • Du skal have erhvervet førerret, og du må ikke i de seneste to år have været frakendt førerretten eller fået denne inddraget administrativt.

Hvis du er dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde nærliggende fare for misbrug af stillingen som kørelærer, kan du ikke få en kørelærergodkendelse.

For at blive kørelærer, skal du opfylde bestemmelserne i færdselslovens § 66, stk. 1, om alder, førerret, uddannelse, prøve, samt om straf. Læs mere HER

 

Hvornår kan jeg starte på kørelæreruddannelsen?

Ansøgere, der ønsker at påbegynde kørelæreruddannelsen på en kørelærerskole, skal forinden opfylde følgende krav:

 

 • Erhvervet førerret til kategori A (stor motorcykel), B (almindelig bil), C (stor lastbil) og C/E (stor lastbil med stort påhængskøretøj).

 • Gennemført et pædagogisk undervisningsforløb, der af transport-, bygnings- og boligministeren er godkendt som adgangsgivende til kørelæreruddannelsen, og som er særligt målrettet undervisning af voksne. Undervisningsforløbet skal være gennemført på et uddannelsessted, der godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Undervisningsforløbet skal have en varighed af mindst 120 undervisningstimer eller et omfang svarende til 10 ECTS point.

 

Kan jeg få merit for mine uddannelsesmæssige forudsætninger?

Hvis du ikke opfylder betingelserne om et pædagogisk undervisningsforløb, men mener at have tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med det godkendte pædagogiske undervisningsforløb, kan du ansøge Færdselsstyrelsen om godkendelse heraf. Færdselsstyrelsen vil til brug for afgørelsen anmode dig om at indsende dokumentation for dine faglige kvalifikationer.

Det pædagogiske undervisningsforløb kan f.eks. være en almen voksenpædagogisk grunduddannelse. Dette undervisningsforløb har blandt andet følgende læringsmål:

 • planlægge deltagerorienterede undervisningsforløb,

 • beskrive formål og læringsmål samt udvælge relevante indholdspunkter,

 • målrette budskab til forskellige målgrupper,

 • variere undervisning med brug af forskellige metoder, principper og forståelsesværktøjer,

 • forstå hvilke faktorer der fremmer og hæmmer læring,

 • tage hensyn til deltageres forskellige måder at lære på,

 • skabe befordrende læringsmiljøer,

 • håndtere modstand og barrierer i undervisningsrummet,

 • skabe værdige relationer og kommunikere i øjenhøjde,

 • give og modtage konstruktiv anerkendende feedback og reflektere over egen rolle, ressourcer og udviklingsområder.

Ønsker du merit for et andet gennemført pædagogisk undervisningsforløb, skal du derfor kunne dokumentere, ovenfor nævnte læringsmål er opnået.

 

Luk menu