Hos Trafikhjørnet uddanner vi nye kørelærere og skal i den forbindelse bruge nogle elever, som skal være “prøvekaniner” for vores kørelæreraspiranter.

Som kanin for en kørelæreraspirant fungerer du som en almindelig elev, hvor aspiranten fungerer som almindelig kørelærer med en særlig godkendt kørelærer på bagsædet.

Du gennemgår den samme undervisning, som man normalt ville, hvis man deltog på et almindeligt kørekort-hold.

 

Praktisk information:

Når du deltager som kanin på et aspirantforløb, er det vigtigt at være opmærksom på, at du som kanin er der for kørelæreraspiranten. Da kørelæreruddannelsen er en stramt reguleret uddannelse, har vi brug for, du kan deltage, når vi har behov for det, og derfor er meget fleksibel.

Da størstedelen af undervisningen foregår på hverdage i tidsrummet 08 – 16, er det også i dette tidsrum, du skal være klar på at kunne køre. Der kan være en til to gange, hvor du gerne må deltage i teori om eftermiddagen.

En typisk uge vil dog være teori en aften om ugen, hvor du så skal køre mellem 1 og 2 kørelektioner af 90 minutters varighed inden næste teori.

Som “kanin” kan du tidligst gå til teoriprøve dagen efter aspirantens eksamen.

 

Krav til dig som “kanin”:

Du skal kunne deltage til kørelærereksamen, som formodentlig vil ligge slut maj start juni eller slut november start december (alt efter uddannelsesstart)

Datoerne fastsættes af prøvekommissionen for kørelæreruddannelsen, og du vil selvfølgelig få datoerne at vide, så snart vi selv kender til dem.

Eksamenerne varer fra ca. 08:00 – 15:30

Du skal forvente at afsætte 3 eksamens dage.

Du skal være indstillet på at modtage undervisning af en til to forskellige kørelæreraspiranter.

Derudover skal du selvfølgelig være mindst 16 år og 9 måneder på starttidspunktet.

Du må ikke have haft kørekort før.

 

Prisen for en kaninpakke:

Prisen for at deltage som “kanin” er kr. 10.000, – Det vil sige du sparer en del i forhold til et normalt kørekort.

Betaling kan deles i to rater. Dog skal sidste rate være betalt inden teorimodul 5

 

 Prisen indeholder følgende:

Ubegrænset teori (dog minimum 29 lektioner)

16 kørelektioner på vej af 45 min.

4 lektioner på manøvrebane

4 lektioner på køreteknisk anlæg

Er der behov for ekstra kørelektioner med kørelæreraspiranten, afregnes der direkte hos kørelæreren med 250,- for 45 min. (altså halvpris i forhold til normalpris)

 

Der skal påregnes ekstra udgifter til:

Førstehjælpsbevis kr. 600,-

Lægeerklæring kr. ca. 500,-

Prøvegebyr til politiet kr. 600,-

Booking af teoriprøve kr. 100,-

Booking af praktisk prøve kr. 100,-

Ekstra kørelektioner à 45 min. kr. 400,-

Praktisk prøve + opvarmning 60 min. kr. 1200,-

 

Færdiggører du dit forløb hos os, er de ovenstående priser gældende. Færdiggører du dit forløb med kørelæreraspiranten, besluttes priser jer imellem.

 

Tilmelding:

 Der lukket for tilmeldinger. Der kommer mere information her på siden, når vi starter op igen.

Har du spørgsmål er du velkommen til enten at skrive en mail til Info@trafikhjoernet.dk eller ringe på 20 20 86 77

 

 

 

 

Luk menu